Ukraine MOOC AE: 2 (TOPAS)
Agrar Economy 


Даний навчальний онлайн-модуль "Економіка сільського господарства"


Зміст

1.1. Виробничі процеси: Чому вони важливі?

2.1. Виробничі процеси: перехрестя

2.2. Виробничі процеси: використання ресурсів

 3. Валова продукція

 4.1. Витрати на насіння

 4.2. Витрати на насіння

 4.3-4.4 Витрати на засоби захисту рослин (ЗЗР), витрати на механізацію

 4.5.  Інші змінні витрати

 5.1. Витрати на оборотні засоби

 5.2. Витрати на робочу силу

 5.3. Витрати на землю / сільськогосподарські землі власні та орендовані

 5.4. Права на виробництво та постачання

 5.5. Постійні витрати

 5.6. Інші постійні спеціальні витрати та пропорційно накладні витрати

 6.1.  Розрахунок маржинального доходу

 6.2.1. Загальні витрати, Чистий прибуток і Прибуток

 6.2.2. Приклад розрахунку загальних витрат, чистого прибутку і прибутку

 6.3. Ефективність використання виробничих ресурсів

 6.4. Порогові ціни

 6.5. Порівняльна оцінка показників ефективності

 7. Прибутковість змін інтенсивності


   

MOOC TOPAS_UA
TOPAS MOOC Економіка сільського господарства
Спільно розроблений масовий відкритий онлайн курс університетами партнерами проекту Erasmus+ TOPAS

Онлайн модуль TOPAS E+ опис курсу
Проф., поч. проф., док. Ральф Шлаудерер

Переклад: д.е.н. Л.Калачевська, к.е.н. С.Лукаш

Даний навчальний онлайн-модуль "Економіка сільського господарства" є результатом проекту Erasmus + TOPAS CBHE 585603, який фінансується ЄС

Цілі:
- сприяти поширенню та застосування сучасних методів викладання в університетах
- зробити онлайн доступними знання університетів для всіх зацікавлених груп нашого суспільства

Мета курсу - забезпечити теоретичний базис для прийняття рішень в сільськогосподарському виробництві на прикладі конкретних практичних кейсів вирощування рослинництва. Даний курс стосується насамперед питання коротко- та довгострокових розрахунків витрат на виробництво продукції рослинництва, наприклад, озимої пшениці. В ході розрахунків вирішується питання, чи вигідне дане виробництво в коротко- та довгостроковій перспективі чи ні. На прикладі таких питань ілюструються та обговорюються теоретичні основи економічних рішень. Згодом розроблені теоретичні принципи застосовуються до конкретних практичних прикладів. Результати обговорюються та оцінюються з точки зору осіб, які приймають рішення. Крім того, курс розміщений на платформі Moodle. Для кожного модуля є час для запитань та обговорень у віртуальній кімнаті чату, до якої всі користувачі мають доступ.

Представлений онлайн-курс є результатом спільної та рівноправної роботи всіх десяти університетів-учасників проекту TOPAS.

Чому я навчусь на цьому курсі? ⮟

Чому я навчусь на цьому курсі?

 • Вмінню точно визначати обсяги виробництва та витрати, навикам пояснювати категорії витрат (пропорційно-змінні спеціальні витрати та постійні витрати) та застосовувати терміни до типових прикладів сільського господарства (рослинництво).
 • Вмінню визначати та застосовувати пропорційно-змінні спеціальні витрати та постійні витрати, процесуальні витрати та порівняльні витрати.
 • Обчислювати та інтерпретувати показники валового виробництва продукції (основної продукції та суміжної) змінних, постійних та загальних витрат, а також прибуток та чистий прибуток на рік та на одиницю продукції.
 • Навикам обчислення ефективності використання виробничих факторів, порогових цін, порівняння оцінки показників ефективності виробництва продукції рослинництва та відповідної оцінки результатів та інтерпретації зміни рентабельності інтенсивності.
 • Приклад повного розрахунку рентабельності для озимої пшениці доступний.
 • Якими знаннями я повинен володіти? ⮟

  Якими знаннями я повинен володіти? ⮟?

  Для успішної участі в курсі необхідні базові знання в галузі сільськогосподарського господарства (усі дисципліни).

  Яке навантаження? ⮟

  Яке навантаження?

  Приблизно 6 годин на тиждень.

  Чи можу я отримати сертифікат? ⮟

  Чи можу я отримати сертифікат?

  У разі участі у підсумковому іспиті (необхідна присутність у Вайенштефан-Тріздорф університеті прикладних наук або в університетах-партнерах) учасники отримують сертифікат про відвідування та сертифікат на 2,5 ECP (Європейські кредитні бали).


  Зміст


   1.1.  Виробничі процеси: Чому вони важливі? (проф., док. Ральф Шлаудерер, HSWT Німеччина)


  Переклад: д.е.н. Л.Калачевська, к.е.н. С.Лукаш, к.е.н. К.Тужик


   2.1.  Виробничі процеси: перехрестя (проф., док. Ральф Шлаудерер, HSWT Німеччина)


  Переклад: д.е.н. Л.Калачевська, к.е.н. С.Лукаш


    2.2.  Виробничі процеси: використання ресурсів (проф., док. Ральф Шлаудерер, HSWT Німеччина)


  Переклад: д.е.н. Л.Калачевська, к.е.н. С.Лукаш


   3.  Валова продукція (основна продукція, суміжна, субсидії) (док. Арман Тонікян, ВНАУ Вірменія)

     |      |       Прямі платежі
  Переклад: д.е.н. Л.Калачевська, к.е.н. С.Лукаш


   4.1.  Витрати на насіння (док. Юліан Каліновські, док. Станіслав Мінта, ВПУ, Польша)

   |     
  Переклад: д.е.н. Л.Калачевська, к.е.н. С.Лукаш


   4.2.  Витрати на насіння (док. Юліан Каліновські, док. Станіслав Мінта, ВПУ, Польша)

     |      |  Приклад розрахунку потреби в діючій речовині на 1 га вирощування пшениці

   Переклад: д.е.н. Л.Калачевська, к.е.н. С.Лукаш


   4.3. - 4.4.  Витрати на засоби захисту рослин (ЗЗР), витрати на механізацію (к.е.н. Олег Пасько, СНАУ,Суми, Україна)

  Засоби захисту рослин   |  Meханізація   |   Витрати на ЗЗР   |   Витртаи на механізацію

    Приклад розрахунку постійних і змінних витратт на механізацію

  Переклад: д.е.н. Л.Калачевська, к.е.н. С.Лукаш, к.е.н. О.Пасько


   4.5.  Інші змінні витрати (док. A. Toйчієв, ТНАУ - Анджиджан, Узбекистан)

       |    
  Переклад: д.е.н. Л.Калачевська, к.е.н. С.Лукаш, к.е.н. К.Тужик


   5.1.  Витрати на оборотні засоби (док. Арман Тонікян, ВНАУ Вірменія)

    |       
  Переклад: д.е.н. Л.Калачевська, к.е.н. С.Лукаш, к.е.н. К.Тужик


   5.2.  Витрати на робочу силу (проф., док. Арам Карапетян, ВНУ Вірменія)

       |    
  Переклад: д.е.н. Л.Калачевська, к.е.н. С.Лукаш, к.е.н. К.Тужик


   5.3.  Витрати на землю / сільськогосподарські землі власні та орендовані (док. Арман Тонікян, ВНАУ Вірменія)

    |  
  Переклад: д.е.н. Л.Калачевська, к.е.н. С.Лукаш, к.е.н. К.Тужик


   5.4.  Права на виробництво та постачання (к.е.н. Віталій Радько, НУБіП України, Київ, Україна)

     
  Переклад: д.е.н. Л.Калачевська, к.е.н. С.Лукаш, к.е.н. К.Тужик


  5.5.  Постійні витрати (к.е.н. Віталій Радько, НУБіП України, Київ, Україна)

    |    
  Переклад: к.е.н. К.Тужик, к.е.н. Н. Коваленко, д.е.н. Л.Калачевська, к.е.н. С.Лукаш


   

   5.6.  Інші постійні спеціальні витрати та пропорційно накладні витрати (проф., док. Фарход Ахроров, СамІВМ, Самарканд, Узбекистан)

      |     
  Переклад: к.е.н. К.Тужик, к.е.н. Н. Коваленко, д.е.н. Л.Калачевська, к.е.н. С.Лукаш


   6.1.  Розрахунок маржинального доходу (Генрі Меттьювс, магістр, ВУК,Вріттл, Велика Британія)

  Маржинальний дохід   |   Маржинальний дохід   |    Маржинальний дохід I, II, II   |   Маржинальний дохід I, II, II

  Переклад: к.е.н. К. Тужик


   6.2.1.  Загальні витрати, Чистий прибуток і Прибуток (Генрі Меттьювс, магістр, ВУК, Вріттл, Велика Британія)

   
  Переклад: к.е.н. К. Тужик, аспірант М. Діброва


   6.2.2.  Приклад розрахунку загальних витрат, чистого прибутку і прибутку (Міліка Кочич, магістр, HSWT, Німеччина)

   
  Переклад: к.е.н. Н. Коваленко, аспірант М. Діброва


   6.3.  Ефективність використання виробничих ресурсів (Генрі Меттьювс, магістр, ВУК, Вріттл, Велика Британія)

    |     

  Переклад: к.е.н. Н. Коваленко, аспірант М. Клименко


   6.4.  Порогові ціни (док. Влад Наколає Арзеноая, УАНіВМ Яси, Румунія)

    |  
  Переклад: к.е.н. Н. Коваленко, аспірант М. Клименко


   6.5.  Порівняльна оцінка показників ефективності (док. Арам Арістакесян, HSWT Німеччина)

    |    
  Переклад: к.е.н. Н. Коваленко, аспірантка О. Вітряк


   7.  Прибутковість змін інтенсивності (к.е.н. Катерина Тужик, НУБіП України, Київ, Україна)

  Пояснення   |    Приклад розрахунку 

  Переклад: к.е.н. К. Тужик, аспірантка О. Вітряк