MOOC AE: 1_BS

  MOOC AE: 1
Аграрна економија  


Пољопривредне машине
обрачун трошкова


 
MOOC-1
на осталим језицима
         


 

MOOC 1 BS: Израчун трошкова машине

 

План курса и садржај::

Поглавље 1   Увод у курс и теме
  1.1 Економија
  1.2 Пољопривредници Борис и Александар имају проблем
  1.3 Зашто економија?
Поглавље 2   Увод у трошкове и појашњење фиксних и варијабилних трошкова
  2.1 Шта су трошкови?
  2.2 Одлука куповине
  2.3.1 Фиксни и варијабилни трошкови
  2.3.2 Промјена трошкова приликом проширивања или смањивања обима производње
  2.4 Режијски и специјални трошкови
  2.5 Амортизација
  2.6 Трошкови финансирања
  2.6.1 Трошкови финансирања без преостале вриједности
  2.6.2 Трошкови финансирања са преосталом вриједности
  2.7 Трошкови осигурања, пореза и техничког прегледа
  2.8 Трошкови складиштења/гаражирања
  2.9 Варијабилни трошкови
  2.10 Трошкови поправке
  2.11 Основна и обртна средства
Поглавље 3   Резиме трошкова машина, просјечни трошкови, гранични трошкови и укупни трошкови
  3.1 Укупни трошкови, Просјечни трошкови
  3.2.1 Минимални учинак
  3.2.2 Минимални учинак – Формула
  3.3.1 Куповати или изнајмљивати?
  3.3.2 Куповати или изнајмљивати? Упоредни трошкови
Поглавље 4   Режијски трошкови
  4.1.1 Режијски трошкови, први дио
  4.1.2  Режијски трошкови, други дио
  4.2.1  Режијски трошкови „Прецизна сејачица са малчером“ | трошкови машина
  4.2.2  Режијски трошкови ПСМ, примјер дио 1б, израчун трошкова машине
  4.2.3  Режијски трошкови ПСМ, примјер дио 2а
  4.2.4  Режијски трошкови ПСМ, примјер дио 2б
  4.3.1  Режијски трошкови малчер, примјер 1а
  4.3.2  Режијски трошкови малчер, примјер 1б
  4.3.3  Режијски трошкови малчер, примјер 2а
  4.3.4  Режијски трошкови малчер, примјер 2б
  4.4  Дискусија о резултатима
Поглавље 5   Трошкови поређења и минимални степен коришћења
  5.1  Трошкови поређења
  5.2  Развијена теорија МСК, Формула
Поглавље 6   Примјери
  6.1  Израчун примјера комбајн
  6.1.1  Први дио: Трошкови машина, 1а
  6.1.2  Израчун трошкова машине 1б
  6.1.3  Други дио: Режијски трошкови, 2а
  6.1.4  Израчун режијских трошкова, 2б
  6.1.5  Трећи дио: Трошкови поређења и минимални степен кориштења  3а
  6.1.6  Трошкови сопствене механизације, 3б
  6.1.7  Дио 4а: Трошкови поређења и минимални степен коришћења приликом разлика у квалитету рада
  6.1.8  Дио 4б,  Трошкови поређења и минимални степен кориштења 
  6.1.9  Дио 4ц, Трошкови поређења и минимални степен кориштења
  6.2.1  Примјер израчуна „Балирка“, први дио трошкови машина
  6.2.2  1б-Израчун трошкова машине
  6.2.3  Други дио: Режијски трошкови
  6.2.4  2a-Израчун режијских трошкова
  6.2.5  Дио 3: Трошкови поређења и минимални степен коришћења
  6.2.6  3б-Трошкови сопствене механизације
Поглавље 7   Резиме
Закључак   Финални закључак
    Завршетак курса

Follow us: