MOOC_KZ

  MOOC 1_KZ:
Ауыл шаруашылық
техниканы пайдалану
үшін шығындар есебі

 

MOOC 1
басқа тілдерде
         

Тарау 4: Ауыл шаруашылық техниканың өндірістік шығындары


4.1:  Өндірістік шығындар, 1-2 бөлігі

 Контрольный вопрос к 4.1


 
4.2.1:   Өндірістік шығындар «Үзік сызықты егу пневматикалық дәнсепкіші»/ҮСЕПД Машиналар мен құрал-жабдықтарды ұстау шығындары үшін бастапқы деректер

 


   Контрольный вопрос к 4.2.1


 

 4.2.2:  Өндірістік шығындар ҮСЕПД, 1б тапсырмасы

 
  Контрольный вопрос к 4.2.2


 
4.2.3:  Өндірістік шығындар ҮСЕПД, 2а тапсырмасы

 
   Контрольный вопрос к 4.2.3 4.2.4:  Өндірістік шығындар ҮСЕПД, 2б тапсырмасы

 
 Контрольный вопрос к 4.2.4


 

 4.3.1:    «Шөп шабатын жабынқыш» Өндірістік шығындары  1 а тапсырмасы

 
   Контрольный вопрос к 4.3.1


 

 4.3.2:  «Шөп шабатын жабынқыш» Өндірістік шығындары  1 б тапсырмасы

 
  Контрольный вопрос к 4.3.2


 
4.3.3: «Шөп шабатын жабынқыш» Өндірістік шығындары  2 а тапсырмасы

 
   Контрольный вопрос к 4.3.3


 
4.3.4:  «Шөп шабатын жабынқыш» Өндірістік шығындары  2 б тапсырмасы

 
 Контрольный вопрос к  4.3.4


 

 4.4:  Нәтижелерді талқылау

 
 Контрольный вопрос к  4.4


 

 

Следите за нами...