MOOC_KZ

  MOOC 1_KZ:
Ауыл шаруашылық
техниканы пайдалану
үшін шығындар есебі

 

MOOC 1
басқа тілдерде
         

 

Мазмұны:

1 тарау Тақырыпты түсіндіру: Кіріспе, Экономика
  1.1 Экономика
  1.2 Борис және Александр қиын мәселе бар ма!
  1.3 Неге экономика?
     
2 тарау Кіріспе: Шығындар: тұрақты және ауыспалы, жалпы және арнайы шығындар деген не екенін түсіндіру
  2.1 Шығындар деген не?
  2.2 Сатып алу акті
  2.3.1 Тұрақты және ауыспалы шығындар
  2.3.2 Өндірісті кеңейту және шектеу кезінде шығындарды өзгерту
  2.4 Жалпы және арнайы шығындар
  2.5 Амортизация
  2.6 Қаржыландыру шығындары
  2.6.1 Қалдық құнын есептеусіз қаржыландыру шығындары
  2.6.2 Қалдық құнын есептеумен қаржыландыру шығындары
  2.7 Сақтандыру шығындары, көлік салығы, техникалық қарау шығындары
  2.8 Техниканы ұстау шығындары
  2.9 Машиналар мен құрал-жабдықтарды ұстаудың ауыспалы шығындары, өндірістік шикізат
  2.10 Жөндеу шығындары
  2.11 Экскурс: Негізгі және айналма қаражаттары 
     
3 тарау Қорытындылар: ауыл шаруашылық техниканы және құрал-жабдықтарды ұстау шығындары және орта/шекті/жалпы шығындар
  3.1 Жалпы шығындар, орташа шығындар
  3.2.1 Пайдаланудың минималды көлемі (ПМҚ), теория
  3.2.2 Пайдаланудың минималды көлемі (ПМҚ), ПМҚ формула
  3.3.1 Сатып алу және жалға алу?
  3.3.2 Сатып алу немесе жалға алу, шығындарды салыстыру
     
4 тарау Ауыл шаруашылық техниканың өндірістік шығындары
  4.1.1 Өндірістік шығындар, 1 бөлігі
  4.1.2  Өндірістік шығындар, 2 бөлігі
  4.2.1  Өндірістік шығындар «Үзік сызықты егу пневматикалық дәнсепкіші»/ҮСЕПД Машиналар мен құрал-жабдықтарды ұстау шығындары үшін бастапқы деректер
  4.2.2  Өндірістік шығындар ҮСЕПД, 1б тапсырмасы
  4.2.3  Өндірістік шығындар ҮСЕПД, 2а тапсырмасы
  4.2.4  Өндірістік шығындар ҮСЕПД, 2б тапсырмасы
  4.3.1  «Шөп шабатын жабынқыш» Өндірістік шығындары  1 а тапсырмасы
  4.3.2  «Шөп шабатын жабынқыш» Өндірістік шығындары  1 б тапсырмасы
  4.3.3  «Шөп шабатын жабынқыш» Өндірістік шығындары  2 а тапсырмасы
  4.3.4  «Шөп шабатын жабынқыш» Өндірістік шығындары  2 б тапсырмасы
  4.4  Нәтижелерді талқылау
     
5 тарау Ауыл шаруашылық техниканы пайдаланудың минималды көлемі және шығындарды салыстыру
  5.1  Шығындарды салыстыру
  5.2  ПМҚ теорияны кеңейту, формула
     
6 тарау Тапсырмалар / Жаттығулар
  6.1  "комбайн" (КБ) тәжірибелік тапсырма)
  6.1.1 

1а бөлігі: КБ Машиналар мен құрал-жабдықтарды ұстаудың шығындары

  6.1.2  1б бөлігі: КБ Машиналар мен құрал-жабдықтарды ұстаудың шығындарын есептеу
  6.1.3  2а бөлігі: КБ Өндірістік шығындар
  6.1.4  2b бөлігі: КБ Өндірістік шығындарды есептеу
  6.1.5 

3а бөлігі: КБ Пайдаланудың минималды көлемі және шығындарды салыстыру

  6.1.6  3b бөлігі: КБ Жекеменшік механикаландыру шығындары, 3б
  6.1.7  4a бөлігі: Шығындарды салыстыру және түрлі жұмыс сапасын есепке алумен пайдаланудың минималды көлемі, 4а тапсырмасы
  6.1.8  4б бөлігі: КБ Пайдаланудың минималды көлемі және шығындарды салыстыру
  6.1.9  4c бөлігі:КБ Пайдаланудың минималды көлемі және шығындарды салыстыру2
  6.2.1  1а бөлігі: «Теңді пресс-сұрыптаушы» (ТПС) тәжірибелік тапсырмасы, Машиналар мен құрал-жабдықтарды ұстаудың шығындары
  6.2.2  1б бөлігі: ТПС- Машиналар мен құрал-жабдықтарды ұстаудың шығындарын есептеу:
  6.2.3  2а бөлігі: ТПС Шығындарды салыстыру
  6.2.4  2б бөлігі: Өндірістік шығындарды есептеу
  6.2.5  3a бөлігі: ТПС Пайдаланудың минималды көлемі және шығындарды салыстыру
  6.2.6  3b бөлігі: Жекеменшік механикаландыру шығындары
     
7 тарау Қорытынды
Емтихан   Қорытынды емтихан
    Курс соңы

 

Следите за нами...