MOOC AE: 1_BS

  MOOC AE: 1
Аграрна економија  


Пољопривредне машине
обрачун трошкова


 
MOOC-1
на осталим језицима
         

Поглавље 1Увод у курс и теме

 

1.1: Економија


1.2: Пољопривредници Борис и Александар имају проблем


Квиз питања 1.2


1.3: Зашто економија?


Квиз питања 1.3

Овде желимо да се бавимо пољопривредним газдинствима, односно пословним питањима.

Економија се бави питањем како се бројне, постојеће потребе људи (за добрима и услугама) могу подмирити што је могуће ефикасније користећи ресурсе што је могуће оптималније.


 

Follow us: