MOOC AE: 1_BS

  MOOC AE: 1
Аграрна економија  


Пољопривредне машине
обрачун трошкова


 
MOOC-1
на осталим језицима
         

Поглавље 4: Режијски трошкови

4.1: Режијски трошкови, први дио

materials bs   Квиз питања 4.1 4.2.1:   Режијски трошкови „Прецизна сејачица са малчером“ | трошкови машина

 
materials bs   Квиз питања 4.2.1


 

 4.2.2: Режијски трошкови ПСМ, примјер дио 1б, израчун трошкова машине

 
materials bs  Квиз питања 4.2.2 4.2.3: Режијски трошкови ПСМ, примјер дио 2а

 
materials bs   Quiz to 4.2.3


 
4.2.4: Режијски трошкови ПСМ, примјер дио 2б

 
materials bs Квиз питања 4.2.4


 

 4.3.1:   Режијски трошкови малчер, примјер 1а

 
materials bs   Квиз питања 4.3.1


 

 4.3.2: Режијски трошкови малчер, примјер 1б

 
materials bs  Квиз питања 4.3.2


 
4.3.3: Режијски трошкови малчер, примјер 2а

 
materials bs   Квиз питања 4.3.3


 4.3.4: Режијски трошкови малчер, примјер 2б

 
materials bs Квиз питања4.3.4


 

 4.4: Дискусија о резултатима

 
materials bs Квиз питања 4.4


 

 

Follow us: