MOOC AE: 1_BS

  MOOC AE: 1
Аграрна економија  


Пољопривредне машине
обрачун трошкова


 
MOOC-1
на осталим језицима
         

Поглавље 3: Резиме трошкова машина, просјечни трошкови, гранични трошкови и укупни трошкови

3.1: Укупни трошкови, Просјечни трошкови

materials bs   Квиз питања 3.1


 3.2.1: Минимални учинак

 
materials bs  Квиз питања 3.2.1


 

 3.2.2: Минимални учинак – Формула

 
materials bs  Квиз питања 3.2.2


 3.3.1: Куповати или изнајмљивати?

 


 3.3.2: Куповати или изнајмљивати? Успоредни трошкови

 
materials bs  Квиз питања 3.3.2


 

 

Follow us: