MOOC AE: 1_BS

  MOOC AE: 1
Аграрна економија  


Пољопривредне машине
обрачун трошкова


 
MOOC-1
на осталим језицима
         

Поглавље 6:     Примјери


6.1:   Израчун примјера комбајн

Израчун примјера комбајн:  

Први дио: Трошкови машина

Други дио: Режијски трошкови

Трећи дио: Трошкови поређења и минимални степен кориштења  

Дио 4: Трошкови поређења и минимални степен коришћења приликом разлика у квалитету рада 6.1.1:   Први дио: Трошкови машина, 1а

 
materials bs   Квиз питања 6.1.1


 

 6.1.2:   Израчун трошкова машине 1б

 
materials bs  


 

 6.1.3:   Други дио: Режијски трошкови, 2а

 
materials bs   Квиз питања 6.1.3


 

 6.1.4:   Израчун режијских трошкова, 2б

 
materials bs  


 

 6.1.5:   Трећи дио: Трошкови поређења и минимални степен кориштења  3а

 
materials bs    Квиз питања 6.1.5


 

 6.1.6: Трошкови сопствене механизације, 3б

 
materials bs  


 

 6.1.7:    Дио 4а: Трошкови поређења и минимални степен коришћења приликом разлика у квалитету рада

 
materials bs    Квиз питања 6.1.7


 

 6.1.8:   Дио 4б,  Трошкови поређења и минимални степен кориштења 

 
materials bs   Квиз питања 6.1.8


 

 6.1.9:   Дио 4ц, Трошкови поређења и минимални степен кориштења 

 
materials bs   

Тачан одговор је: Минимални степен искоришћења за комбајн у власништву, узимајући у обзир веће губитке на страни интерне механизације, износи 592,5 ха годишње. Узимајући у обзир оба ефекта истовремено, минималан ефекат износи само 447,6 ха годишње.


 

Follow us: