MOOC AE: 1_BS

  MOOC AE: 1
Аграрна економија  


Пољопривредне машине
обрачун трошкова


 
MOOC-1
на осталим језицима
         

Поглавље 5Трошкови поређења и минимални степен коришћења


5.1:   Трошкови поређења

materials bs  Квиз питања 5.1 5.2:   Развијена теорија МСК, Формула

 
materials bs    Квиз питања 5.2


 

 

 

Follow us: