MOOC AE: 1_BS

  MOOC AE: 1
Аграрна економија  


Пољопривредне машине
обрачун трошкова


 
MOOC-1
на осталим језицима
         

Поглавље 2: Увод у трошкове и појашњење фиксних и варијабилних трошкова

2.1: Шта су трошкови?

 

   Квиз питања 2.1


 
2.2: Одлука куповине

 Квиз питања 2.2


 

2.3:   Фиксни и варијабилни трошкови 

2.3.1: Фиксни и варијабилни трошкови

 

 Квиз питања 2.3.1

 

2.3.2: Промјена трошкова приликом проширивања или смањивања обима производње

 

materials bs  Квиз питања 2.3.2


2.4: Режијски и специјални трошкови

 

 Квиз питања 2.4


2.5: Амортизација

 

materials bs Квиз питања 2.5


2.6: Трошкови финансирања

 

Било да се користе сопствена средства (финансирање путем капитала) или позајмљена средства (на пример банкарским кредитом), финансирање увек има трошкове!

2.6.1: Трошкови финансирања без преостале вриједности

 

materials bs Квиз питања 2.6.1 

 

2.6.2: Трошкови финансирања са преосталом вриједности

 

materials bs Квиз питања 2.6.2  


2.7: Трошкови осигурања, пореза и техничког прегледа

 

materials bs Квиз питања 2.7


2.8: Трошкови складиштења/гаражирања

 

materials bs Квиз питања 2.8


2.9: Варијабилни трошкови

 

 Квиз питања 2.9


2.10: Трошкови поправке

 

materials bs   Квиз питања 2.10


 

2.11: Резиме: Основна и обртна средства

materials bs 

 

 

 

 

 

Follow us: